Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №32
«Спеціалізована загальноосвітня школа Ⅰ-Ⅲ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради Кіровоградськлї області»

Educational Association
Specialized School №32. Art-School

     Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (далі НВО) створений на підставі рішення Кіровоградської міської ради і є комунальним закладом комунальної форми власності.
     НВО є спеціалізованим загальноосвітнім навчальним закладом І-ІІІ ступенів, з поглибленим вивченням іноземних мов, який забезпечує реалізацію потреб учнів у здобутті освіти відповідно до їх інтересів, здібностей та соціального замовлення суспільства і регіону.
Відповідно до п. 1.9 Статуту закладу у НВО визначена українська мова навчання.
До складу НВО входять:
–  спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32;
–  позашкільний центр «Школа мистецтв».

         

  
     У сучасних умовах українське освітнє законодавство разом із традиційним терміном «навчальний заклад» все частіше використовує термін «заклад освіти».
     Зазначене є, по-перше, спробою розмежувати два предикати цього терміну «освіта» та «навчання» у зв’язку з поширенням концепції «Безперервного навчання (Lifelong learning)».
     По-друге, у сучасних умовах в число суб’єктів освітньої діяльності включено не тільки навчальні заклади, а й інші фізичні та юридичні особи, що забезпечують реалізацію права людини на освіту в формальній та неформальній освіті.
     Широке застосування в міжнародній практиці концепції освітніх послуг призвело до використання терміну «надавач (провайдер) освітніх послуг», що є більш ширшим, ніж термін «навчальний заклад». Саме тому Міжнародна стандартна класифікація освіти МСКО-2011 використовує два визначення: «Навчальний заклад» та «Організація, що забезпечує надання освітніх послуг (провайдер освіти)».
  • Навчальний заклад (англ. educational institution) — офіційна організація (школа, коледж, університет або навчальний центр), основною метою якої є надання освіти.
  • Загальноосвітній навчальний заклад відповідного типу незалежно від підпорядкування і форми власності, який належить до системи загальної середньої освіти;
Закон України «Про освіту» окрім визначення «заклад освіти» надає також більш широке визначення: «суб’єкт освітньої діяльності — фізична або юридична особа (заклад освіти, підприємство, установа, організація), що провадить освітню діяльність».[1]
 
Новий Закон  Про освіту по-новому визначив типи закладів, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти на різних її рівнях
Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1575-nova-tipologya-zakladv-zagalno-seredno-osvti