Добрий день, шановні присутні!!

         Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу, заслухати звіт директора  про здійснення керівництва закладом з подальшою оцінкою цієї діяльності. Протягом звітного періоду ( з 01.09.2018  по  14.06.2019 р. ) управління навчальним закладом здійснювала відповідно до норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, дотримувалася посадових обов’язків, законодавства України та інших  нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. Основний акцент звертала  на дотримання всіма учасниками освітнього процесу  норм чинного законодавства. Сьогодні  я зупинюся лише на найважливіших , на мою думку, питаннях управління навчально-виховною роботою.

І. Персональний внесок керівника у підвищення  рівня освітнього  процесу в закладі

1.1.Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення

обов’язковості загальної середньої освіти

У  2018-2019  навчальному році в закладі навчалося 775 учнів, було  укомплектовано 27 класів із середньою наповнюваністю 28  учнів. Протягом навчального року до закладу прибуло 14, а вибуло 17 учнів . Основною причиною переходу учнів до інших навчальних закладів була зміна місця проживання родин. Станом на 14 червня 2019 року у закладі навчаються 772 учні. Із них: в школі І ступеня –  353 учні; в школі ІІ ступеня – 358 учнів; в школі ІІІ ступеня –61 учнів.

Навчальний рік Навчалося учнів
2015-2016 700
2016-2017 727
2017-2018 765
2018-2019 775

     Аналізуючи рух учнів у нашому навчальному закладі за останні три роки, бачимо тенденцію щорічного зростання кількості учнів з 700 у 2015-2016 навчальному році до 775 у 2018-2019 навчальному році.

Працевлаштування випускників

У 2018-2019  н. р. отримали базову середню освіту 74 учні 9-х класів, загальну середню освіту – 31 учень  – 11-А  класу. Із 74 випускників 9-х класів, 54  учні планують  продовжити навчання в нашому навчальному закладі, 20  – вступатимуть у вищі навчальні заклади  I-II рівня акредитації для подальшого здобуття повної загальної середньої освіти . Всі  випускники 11-х  класів планують навчатися у вищих навчальних закладах.

1.2. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи

щодо   упровадження   інноваційних   педагогічних   технологій   у

навчальний процес

З 1 вересня 2018  року учні 1-х класів навчалися за новим Державним стандартом Нової української школи, учні 10-х класів навчалися за новим Державним стандартом повної   загальної середньої  освіти.

У закладі функціонують класи з українською мовою навчання. Поглиблено вивчається англійська (з 2 класу у 2018-2019 н. р.), друга іноземна мова-німецька (з 5 класу).

Робочі навчальні плани у 2018-2019 навчальному році складалися відповідно до Типових освітніх програм.

Цими навчальними планами передбачена 34 години варіативної складової   для учнів 1-10-х класів, які були використані наступним чином:

 • 3 години – на індивідуальні заняття з «Навчання грамоті» у 1-х класах;
 • 6 годин – на індивідуальні заняття з української мови у 2,3-х класах;
 • 14 годин на збільшення часу для вивчення музичного та образотворчого мистецтва у 2-7-х класах;
 • 1 година на збільшення часу для вивчення мистецтва у 8-х класах;
 • 2 години на проведення факультативу «Розвиток бізнес освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва» за наказом управління освіти Кіровоградської міської ради від 23.12.2016 року № 1033/о.
 • 8 година варіативної складової у  10-А класі використано для збільшення годин на поглиблене вивчення англійської мови(3 години), на вивчення спецкурсів «Література Англії»(1 година), «Країнознавство Англії»(1 година), «Технічний переклад(англійська мова»)( 1 година).

Станом на 14 червня 2019 року навчальні плани та навчальні програми у закладі виконані на 100%.

Використання інноваційних технологій в освітньому процесі

Заклад уже 4 роки поспіль працює над методичною проблемою «Розвиток ключових та предметних компетентностей учнів шляхом використання новітніх технологій». Це спонукає педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання.

        У наш час комп’ютерні технології зайняли міцну позицію в організації освітнього процесу з різних дисциплін. Сучасне навчання у  закладі  пред’являє нові вимоги до професійних якостей учителів і рівня підготовки учнів .

З метою дослідження процесів та закономірностей формування первинних економічних, управлінських та підприємницьких умінь і навичок в умовах глобалізації світового освітнього простору наш заклад продовжує проводити дослідницько-експериментальну роботу Всеукраїнського рівня за темою «Розвиток бізнес освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва». У рамках даного проекту учні закладу щорічно беруть участь у Всеукраїнському турнірі «Стратегія фірми» з використанням інтерактивних освітніх технологій – ком`пютерної бізнес симуляції VIAl+ та щорічному конкурсі реклами. (Відео).

Успішно працюють і активно використовуються:

 • 3 комп’ютерні класи;
 •  2 мультимедійних комплекси;
 • 5 ноутбуків, 16 планшетів;
 • обладнання для лабораторних та демонстраційних дослідів в кабінеті фізики.

     Освітній процес стрімко змінюється, вчитель сьогодення повинен мати не лише високий фаховий рівень, а й усвідомлювати потреби сучасного учня, мобільного, гіперактивного, здатного швидко орієнтуватися в інформаційному світі. Адміністрацією плануються та проводяться методичні заходи, які сприяють постійному фаховому розвитку педагогів.

Науково-методична робота закладу

Методична робота в закладі у 2018/2019  навчальному році проводилась відповідно до її структури, згідно з рекомендаціями щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, схвалених листом Міністерства освіти і науки України від 23.07.2002 № 1/9-21.8, річним планом роботи закладу, наказом по школі від 03.09.2018  р. № 523 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018-2019  навчальному році» і була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та на підвищення майстерності вчителів, результативності їх праці, на оптимізацію освітнього  процесу. ВІДЕО.

Робота над методичною темою «Розвиток ключових і предметних компетентностей учнів шляхом впровадження новітніх технологій» та вирішення завдань, які були поставлені на 2018-2019  навчальний рік, проводилася через усі методичні структури школи. Для організації освіти вчителів використовувалися різноманітні форми роботи: колективні (семінари, педради, конкурси, предметні тижні), групові (творчі групи, «круглі столи», предметні тижні, засідання методичних об’єднань та ін.), індивідуальні (курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, індивідуальні співбесіди).

Підсумком роботи кожного вчителя над методичною проблемною темою стали звіти та матеріали для практичного використання під час підготовки та проведення уроків.

У 2018-2019 навчальному році  проведено різні форми методичної роботи

Педагогічні ради, наради при директорові, на яких вирішувалися важливі питання організації освітнього процесу.

Методичні об’єднання

 Серед традиційних колективних форм перевага надається роботі методичних об’єднань. У закладі 10 предметних методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів;
 • вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії,   

географії, правознавства;

 • вчителів іноземних мов;
 • вчителів фізичної культури;
 • вчителів природничо-математичного циклу;
 • вчителів галузі «Технології»;
 • МО класних керівників 5-11 класів;
 • МО вихователів ГПД;
 • МО класних керівників 1-4 класів;
 • МО керівників гуртків позашкільного центру “Школа мистецтв”.

Творчі, проблемні  та динамічні групи дають можливість вивчити певні методичні питання, розробити рекомендації по впровадженню нових ідей в освітній процес. 

       Учителі закладу є учасниками міських, обласних творчих груп, беруть активну участь у їх роботі:

 • Лікаренко С.В.- проблемна група вчителів з проблеми: ” Удосконалення науково-методичного супроводу педпрацівників в умовах реалізації нового Держстандарту базової повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови для 7-их класів”;
 • Додатко Н.І. – творчі групи вчителів з проблем: “Створення оптимального освітнього середовища для виховання та навчання здорової особистості на уроках англійської мови” та “Впровадження інноваційного освітнього проекту “Розквіт”;
 • Іщенко Н.С. – творча група вчителів з проблеми:” Формування іншомовної культури засобами іноземних мов”;
 • Кісєєва Н.В. – творча група вчителів з проблеми :”Інформаційні технології навчання з англійської мови”;
 • Хомко О.П. є членом обласної творчої групи з проблеми «Унормування української мови»;
 • Рубахіна Н.С., Шусь А.А., Решетняк І.В. є членами журі міської олімпіади з англійської мови;
 • Рубахіна Н.С., Шусь А.А. є екзаменаторами з перевірки ЗНО з англійської мови від ОЦОЯО в Кіровоградській області.

    У закладі успішно діє школа  становлення молодого вчителя з проблеми: «Диференційований та індивідуальний підхід до навчальної діяльності вчителя», керівник     Теличенко В.О., спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель».

Атестація педпрацівників

      У  березні 2019 року методичною службою школи було проведено Місячник педагогічної майстерності вчителів, що атестуються, в рамках якого пройшли  відкриті уроки, які засвідчили, що вчителі мають достатню фахову підготовку, належно володіють методикою викладання предметів, використовують різноманітні форми проведення уроків.

Навчання педагогів

        На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів управління освіти Кіровоградської міської ради і центру методичної та соціально-психологічної служби та з метою підвищення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, відповідно до плану в 2019 році було заплановано, що курсову перепідготовку пройдуть 10 педагогічних працівників, підвищили кваліфікацію 9 педпрацівників, 5 – пройдуть курсову перепідготовку до кінця року.

   Мета перепідготовки педагогічних кадрів: активізувати самоосвітню діяльність педагогів у міжкурсовий період, підвищити ефективність навчальної роботи, виявити науково – методичний рівень підготовки кадрів, їх інтереси та запити, спрямувати увагу педагога на аналіз особистого досвіду викладання. Самоосвіта вчителя охоплює всі ланки освітнього процесу: організацію та проведення уроку, розв’язання задач, обладнання кабінету, придбання й виготовлення наочності.

    Курсова перепідготовка передбачає підвищення фахової самоосвіти вчителя і в після курсовий період. Педагоги виступають з доповідями на методичних об’єднаннях кафедр.

Результати атестації педагогічних працівників

2018 – 2019 навчального року

Всього проатестовано вчителів – 21

З вищою освітою – 21

І-ІІ рівнів акредитації ——-

ІІІ – ІУ рівнів акредитації – 21

Всього про атестовано вихователів – 1

З вищою освітою – 1

І-ІІ рівнів акредитації ——-

ІІІ – ІУ рівнів акредитації – 0

Вчителів

Категорія, звання Встановлено Підтверджено Всього
“спеціаліст вищої категорії” 3   3
“спеціаліст І категорії”   2 2
“спеціаліст ІІ категорії” 2   2
“спеціаліст “      
Ставка      
“вчитель – методист” 2 2 4
“старший – учитель” 5 2 7

Інші педагогічні працівники

Назва посади Встановлено Підтверджено Всього
Педагоги – організатори      
“спеціаліст вищої категорії”      
“спеціаліст І категорії”      
“спеціаліст ІІ категорії”      
“спеціаліст “      
Практичні психологи Соціальні педагоги      
“спеціаліст вищої категорії”      
“спеціаліст І категорії”      
“спеціаліст ІІ категорії”      
“спеціаліст “      
Керівники гуртків 3   3

Вихователів

Категорія, звання Встановлено Підтверджено Всього
“спеціаліст вищої категорії”      
“спеціаліст І категорії”      
“спеціаліст ІІ категорії” 1   1
“спеціаліст “      
Ставка      
“вихователь – методист”      

Протягом навчального року педагоги виступали на шкільних та міських методичних заходах, брали участь у міських конференціях, мають власні методичні розробки, ділилися своїм досвідом роботи на методичних заходах різних рівнів.

Участь у конкурсах педагогічної майстерності

     Учитель закладу Степанчук О.С. у 2018-2019 навчальному році брав участь в обласному конкурсі «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019» і став переможцем у тематичній номінації конкурсу «Фахівець тактичної медицини» та був нагороджений подякою управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Міські та обласні методичні заходи, проведені на базі закладу

       У  2018- 2019 н. р. на базі НВО № 32 були організовані та проведені такі семінари:

 • 23 вересня 2018 року на базі закладу був проведений семінар-практикум з німецької мови на тему «Використання інноваційних технологій на уроках німецької мови», учителі Литвиненко В.І., Пилипенко В.М., Іваненко Н.І.;
 • 25 вересня 2018 року на базі закладу відбувся семінар-практикум для слухачів курсів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з фізичної культури на тему «Розвиток рухових функцій школярів засобами спеціальних вправ у період адаптації до навчальних навантажень», учитель Коломієць В.П.;
 • 06 лютого 2019 року, на базі початкової школи відбувся методичний семінар-практикум для вчителів початкових класів міста з проблеми «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках літературного читання у початкових класах».

Участь у конференціях, обласних та  всеукраїнських семінарах

 У січні 2018 року учителі закладу взяли участь у міській Інтернет – конференції з проблеми «Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського – невичерпне джерело духовного розвитку» (до 100-річчя від дня народження видатного педагога)

 • 04 жовтня 2018 року Шило  Оксана Анатоліївна взяла участь у V Обласній науково-практичній конференції учнівської та студентської молоді «Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку»   (ЦНТУ).

Результати  ДПА

      Учителі протягом 2018-2019 навчального року проводили підготовку учнів  до ДПА у 4-х, 9-х, 11-х класах. Було своєчасно складено графіки ДПА, визначено склад комісій та графіки проведення консультацій учителями. ДПА проведено без порушень. Зауважень від представників управління освіти, присутніх на екзаменах, не було. Аналіз  результатів іспитів свідчить про якісну і ґрунтовну  підготовку учнів.

Результати проведення ДПА в 4-х класах за

2018-2019 навчальний рік

    У 2018-2019 навчальному році кількість учнів 4-х класів становить 81учень. Від проходження ДПА звільнені 2 учні 4-Б класу-Чайка Денис та Чайка Діана за станом здоров’я. Державна підсумкова атестація  проходила у формі підсумкової контрольної роботи з української мови та математики.Українська мова

      Рівень сформованості умінь та навичок учнів з рідної мови становить:

високий рівень – 41 учень- 53 %,

достатній рівень – 32 учні- 42 %,                         

середній рівень – 4 учні- 5 %,

початковий рівень –  0.

Математика

        Державна підсумкова атестація з математики проходила у формі підсумкової контрольної роботи, в основу якої покладено вимоги навчальної програми з математики.

       За результатами контрольної роботи з математики підтвердили:

 високий рівень-45 учнів -58%

 достатній – 27 учнів-35%

 середній – 5 учнів-7 %

 початковий – 0  – 0%

     Результати контрольних робіт свідчать про те, що більшість учнів опанували зміст навчального програмового матеріалу, оволоділи необхідними вміннями та навичками.

Результати ДПА у 9-х класах

             Атестаційна робота з української мови проводилася у формі диктанту за матеріалами збірника диктантів О. Авраменка (2018 року). Метою проведення ДПА з української мови є визначення рівня сформованості в учнів 9-х класів, які отримали базову середню освіту, пунктуаційних та орфографічних навичок, тобто рівня грамотності. У 9-А класі роботу писали 26 учнів, у 9-Б класі – 24 учні, у 9-В – 24 учні.        

         Рівень сформованості умінь та навичок учнів з української мови становить:

високий рівень – 18 учнів- 25 %,

достатній рівень – 32 учнів – 43 %,

середній рівень – 20 учнів – 27 %,

початковий рівень –  4 учні – 5%.

   Результати ДПА з української мови показали, що в 68% учнів на рівні Державного стандарту базової загальної середньої освіти сформовано мовленнєві уміння і навички.

Українська мова 2017-2018 н. р. (58 учнів) 2018-2019 н. р. (74 учні)
Рівень Кількість учнів Відсотки Кількість учнів Відсотки
Високий рівень 14 24% 18 25%
Достатній рівень 29 50% 32 43%
Середній рівень 14 24% 20 27%
Початковий рівень 1 2% 4 5%

      Атестаційна робота з англійської мови проводилася у письмовій формі і складалася з трьох частин (читання, використання мови та письмове повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.

Рівень сформованості умінь та навичок учнів з англійської мови становить:

високий рівень – 26 учнів – 35 %,

достатній рівень – 33 учні – 45 %,

середній рівень – 14 учнів – 19 %,

початковий рівень –  1 учень – 1%.

Англійська мова 2017-2018 н. р. (58 учнів) 2018-2019 н. р. (74 учні)
Рівень Кількість учнів Відсотки Кількість учнів Відсотки
Високий рівень 18 31% 26 35%
Достатній рівень 19 33% 33 45%
Середній рівень 19 33% 14 19%
Початковий рівень 2 3% 1 1%

        Атестаційна робота з математики проводилася у письмовій формі , робота складалася з трьох частин: перша частина – це 12 завдань у тестовій формі, друга частина – 4 завдання  відкритої форми з короткою відповіддю і третя частина –3  завдання високого рівня, які потребували повного обґрунтування при розв’язанні. Рівень сформованості умінь та навичок учнів з математики становить:

високий рівень – 20 учнів- 28 %,

достатній рівень – 32 учнів – 43 %,

середній рівень – 21 учнів – 28 %,

початковий рівень –  1 учні – 1 %.

Робота з обдарованими учнями

Будь-яка робота повинна мати свій  результат. Результативністю роботи педагогічного колективу,  кожного вчителя є рівень навчальних досягнень учнів в урочній та позаурочній роботі, результативність виступу  учнів на предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів. Так, за результатами семестрового та річного оцінювання 96 учнів нашого закладу були нагороджені Похвальним листом « За високі досягнення у навчанні»,  24 учні 11-А класу  нагороджені Похвальною грамотою « За особливі успіхи у вивченні окремих предметів».

    Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.  Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

                                             Переможці олімпіад

2018-2019 навчальний рік

У 2018-2019 навчальному році  11 учнів нашого закладу стали призерами міських олімпіад :

№ п/п Прізвище переможця Клас Предмет Місце Вчитель
Олімпіада Конкурс
  Святенко А. 11-А Хімія ІІ   Ковтун Л.П.
  Святенко А. 11-А Англ.мова ІІІ   Дернова І.М.
  Святенко А. 10-А Нім. мова І   Литвиненко В.І.
  Федорович А. 3-Б Укр. мова І  (ім. П.Яцика) Нестеряк Л.Б.
  Савченко А. 8-А Математика ІІІ   Бобровницька В.В.
  Бондаренко О. 9-А Анг.мова ІІІ   Рубахіна Н.С.
  Святенко А. 11-А Географія ІІІ   Колєснікова Н.Т.
  Сливка К. 4-Б Математика І   Нестеряк Л.Б.
  Матвієнко С. 9-Б Біологія ІІІ   Федотова Т.В.
  Вожжова Я. 8-А Біологія ІІІ   Федотова Т.В.

Порівняльна таблиця  участі учнів в міських та обласних  олімпіадах

    У2018-2019 навчальному році маємо 9 призових місць за участь у ІІ міському етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Святенко Анастасія стала учасницею ІІІ(обласного) етапу олімпіади з німецької мови. Порівняно з результатами минулого року маємо менше ІІ місць, а І та ІІІ місць більше.

  2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р.
  I II III I II III I II III
Міські олімпіади 1 8 2 1 7 3 2 1 6
Всього: 11 11 9

Участь учнів закладу у Всеукраїнських, міжнародних, обласних та міських конкурсах

 • У міському етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови         ім. П.Яцика   Федорович Анжеліка посіла І місце. Учитель Нестеряк Л.Б.;
 • У міських змаганнях «Козацький гарт» команда закладу посіла ІІ місце (учителі Коломієць В.П., Коток І.В., Степанчук О.С.).
 • У міському  конкурсі виразного читання польської поезії учениця 11-А класу Вовк Аліна посіла ІІІ місце ( учитель Яцина С.В.).
 • Учениці 11-А класу Святенко Анастасія, Коваленко Владислава стали переможницями міського та обласного етапу захисту науково-дослідних робіт МАНУ, взяли участь у Всеукраїнському етапі, який проходив у       м. Києві.
 • Учні Савченко А.С. 22.02.2019 року посіли   ІІІ місце в міському етапі  Всеукраїнського турніру юних істориків. Команда: Коваленко В. (11-А), Ручко К. В. (11-А), Денисов (11-А), Беззубов Назар (10-А), Крицький Д. (10-А).
 • У міському конкурсі електронних презентацій “Кіровоградщина -перлина скіфського степу” ІІ місце посіла Малинова Галина (8-Б клас); учитель Колєснікова Н.Т..
 • У Всеукраїнському конкурсі до Дня козацтва “Я-козацького роду” 12 учнів 8,9-х класів отримали сертифікати переможців

    (учитель Набойченко М.М.).

       Все більшої активності набуває участь учнів у Всеукраїнських та міжнародних інтерактивних конкурсах «Соняшник», «Левеня», «Кенгуру», «Геліантус», та ін. У 2018/2019 н. р. проводиться робота щодо участі учнів закладу в даних конкурсах. Протягом року були проведені інтерактивні ігри з англійської мови «Грінвіч» (149 учнів),  з німецької мови «Орлятко» (57 учнів), із зарубіжної літератури «Sunflower» (31 учень), з природознавства «Колосок» (120 учнів) ,  «Геліантус» (105 учнів), «Соняшник» (201 учень), «Левеня»().

Шкільний конкурс  «УЧЕНЬ РОКУ – 2019»

         У травні місяці кожного навчального року проводиться шкільний конкурс «Учень року», де беруть участь учні 2 – 4 класів. У цьому році маємо такі результати:

Клас Кількість учнів Нагороди, кількість Класний керівник
2 клас 3 Переможець – учениця 2 – В класу Лепеть Злата Паніотова Юлія Дмитрівна
3 клас 3 Переможець – учень 3 – Б класу Могирь Віталій Бабич Оксана Василівна
4 клас 3 Переможець – учень 4 – Б класу Стрижак Андрій Нестеряк Лариса Борисівна
Всього 9    

Також було визначено переможців загальношкільної  премії «Учень року», у якій перемогу  отримали такі учні:

 • Федорович Анжеліка (4-Б) – серед учнів 1-4 класів;
 • Крамаренко Катерина (10-А) – серед учнів 10-11 класів;
 • Матвієнко Сергій  (9-Б) – серед учнів 5-9 класів.

Ціучні були нагороджені грамотами та отримали грошову винагороду.

1.3.Організація різних форм позаурочної навчально-виховної

роботи.

Імідж школи створює робота педагогічних працівників з організації позаурочної діяльності учнів – як предметна, так і виховна. Координації та контролю цього питання я приділяла багато уваги. Тому слід зупинитися на деяких аспектах методичної та виховної роботи вчителів, які дозволили досягти певних успіхів.

        Протягом року вчителі закладу проводили позакласну роботу з учнями, спрямовану на розвиток творчих здібностей. Було організовано і проведено цілий ряд різноманітних заходів, які мали на меті  виховання в учнів національної самосвідомості, патріотизму, любові до рідної мови, культури, поваги до національних традицій інших народів. У заходах брали участь талановиті , обдаровані, творчі та активні учні закладу. ВІДЕО.

ІІ.  Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами  та доцільність їх розстановки

1. Кадрове забезпечення навчального закладу 

Відповідно до ст. 45 Закону України “Про загальну середню освіту” штатний розпис закладу установлюється управлінням освіти  міської ради міста Кропивницького на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2018-2019  навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена.

Всього працівників – 110 (без сумісників). Педперсонал – 65, 10 керівників-гуртків  ПЦ “Школа мистецтв”. Обслуговуючий персонал, спеціалісти – 35 працівників.

  3.  Якісний склад педагогічних працівників

К-сть прац. Вчитель- методист Старший вчит/вихов вища I категорія II категорія спеціаліст
Педпрац. 8 16/2 38/2 5 10 8
Керівн. гурт. 2

ІІІ.  Соціальний захист , збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

3.1.Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

У 2018/2019 навчальному році відповідно до нормативних документів управління освіти з метою забезпечення повноцінного харчування та дотримання гарантованих пільг дітей  закладу освіти  з 3 вересня 2018 року по 31 травня 2019 року було забезпечено харчування учнів та вихованців навчального закладу

2. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

Медичні кабінетиобслуговують 775 учнів школи.

 На початку навчального року учні відвідали дитячу поліклініку, де  були обстежені спеціалістами та отримали довідки, які підтверджували дозвіл на відвідування дитиною навчального закладу. При виявленні відхилень надавалися направлення на подальше обстеження, за потреби направлялися на лікування, зміни фізкультурних груп внесено до наказу.

По результатам обстеження та наданими довідками учні були занесені до таких фізкультурних груп:

Основна – 613 учнів.

Підготовча – 123 учнів.

Спеціальна – 32 учнів.

Звільнені – 7 учнів.

3. 2. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Робота педагогічного колективу протягом 2018 – 2019 року з охорони праці була організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

На початок кожного навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт  санітарно-технічного стану школи.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

За період 2018-2019 н. р. не зафіксовано  випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу. Виробничих травм у працівників школи за 2018-2019  н. р. не було.

Отже,  робота в закладі щодо профілактики  та запобігання виробничого травматизму, охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки  організована на належному рівні.

3.3. Надання соціальної підтримки  та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей

   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій,  що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 

Реалізуючи план соціального захисту дітей на 2018-2019 н. р.  була проведена певна робота, а саме:

 1. Організовано  повноцінне гаряче  харчування дітей пільгових категорій.

     У 2018-2019 році харчуванням за рахунок бюджетних харчувань було забезпечено 71 учня : (  2- дитина – сирота; 5 –    дітей позбавлених батьківського піклування, 7 – учнів з малозабезпечених сімей, 51 учень, батьки яких перебувають в зоні АТО, діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС-6 ).

 • Ефективно працював консультпункт для опікунів та батьків, учнів пільгових категорій, який своєчасно надавав всю необхідну інформацію щодо соціального захисту дітей.
 • Діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування були забезпечені спортивною формою, шкільними підручниками в повному обсязі.
 • Діти вимушено переселені  з окупованих територій (6) отримали своєчасно матеріальну допомогу у вигляді шкільного приладдя.
 • З метою профілактики бродяжництва виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, були проведенні  рейди «Урок» «Вокзал (протягом року було проведено 11 рейдів).
 • Систематично проводити засідання Ради профілактики  правопорушень учнів (в 2018-2019 році було проведено 4 засідання Ради профілактики).

3.4 Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних

працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

За результатами роботи у навчальному році усі педагогічні працівники отримали   щорічну  премію до Дня вчителя. У кінці навчального року кожен учитель отримує допомогу на оздоровлення  у розмірі посадового окладу. У 2018-2019 навчальному для педагогів закладу, які пройшли атестацію, було порушено клопотання про нагородження грамотами та подяками за сумлінну працю та значний внесок у розвиток навчального закладу.

Нагороди

Роки Подяка управління освіти Міської ради міста Кропивницького Подяка управління освіти,  науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації Подяка Міністерства освіти і науки України Грамота Міністерства освіти і науки України
2018-2019 6 4 7 3

Учні школи, які досягли успіхів у навчанні, брали участь у конкурсах, спортивних змаганнях, отримали Похвальні листи та грамоти за активну участь в житті школи. Фотографії переможців розміщуються на дошці у холі школи. У закладі другий рік поспіль за моєї ініціативи депутатів обласної ради та підтримки депутатів Міської ради м. Кропивницького започаткована персональна премія «Учень року».

3.5. Дотримання   правопорядку   неповнолітніми   та   вжиті

профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку

     Належна увага в школі приділялась профілактичній роботі з попередження девіантної поведінки, профілактики правопорушень та злочинів серед учнів школи. Систематично з учнями різних класів проводилися бесіди, тренінги з формування культури поведінки, толерантності. Були організовані неодноразові зустрічі із співробітниками кримінальної поліції у справах дітей, патрульної поліції, налагоджена співпраця з обласним центром безоплатної правової допомоги. Регулярно, 1 раз на місяць, відбувалися засідання шкільної Ради профілактики, на які запрошувалися учні, що порушували норми поведінки, Статуту школи та їх батьки( 4 засідання).

     На щоденному постійному контролі знаходилися питання відвідування  учнями школи, запобігання пропусків занять без поважних причин. Як у минулому, так і  поточному  році у школі немає учнів, які  не відвідують школу без поважних причин, але є проблема в тому, що багато дітей пропускають уроки через сімейні обставини і спізнюються.

ІV.  Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу

За період з 01.09.2018р. по 31.05.2019р. за загальним фондом отримане  бюджетне фінансування на суму 14,0 млн. грн..

За рахунок якого:

 • у повному обсязі, з урахуванням усіх підвищень, виплачена заробітна плата працівникам установи, індексація заробітної плати та щорічна грошева винагорода педагогічним працівникам НВО у розмірі 40%;
 • повністю оплачені комунальні послуги на суму 1 млн. 690 тис. грн.;
 • закуповувались продукти харчування для безкоштовних сніданків та обідів учнів пільгових категорій на суму  602,0 тис. грн.;
 • оплачувались послуги телефонного зв’язку та інтернету на суму  11430 грн.;
 • витрачено на протипожежні заходи 14680 грн.;
 • послуги із складування та комплектації підручників склали 5100 грн.;
 • відремонтовано кухонне обладнання на суму 5600 грн..

Проведено оплату за:

 • заміну вікон на металопластикові в сумі 18750,00 грн.;
 • геодезичні роботи з кадастрової зйомки земельної ділянки в сумі 16200,00 грн.;
 • розроблення технічної документації з землеустрою в сумі 10800,00 грн.

–    монтаж системи відеонагляду в сумі 7300,00 грн.;

– санітарно-гігієнічні дослідження в сумі 1240,00 грн.

– лабораторні дослідження води в сумі 1260,00 грн.;

– монтаж системи протипожежної сигналізації 1 поверху на суму 197850,00   грн.;

– навчання з питань цивільного захисту в сумі 340,00 грн.;

– навчання відповідального за тепло та енергогосподарство в сумі 520,00 грн.;

–  дератизацію приміщень в сумі 1350,00 грн.;

–  вивіз побутового сміття на суму 3500,00 грн.;

–  послуги з гідравлічної промивки тепломережі в сумі 15300,00 грн.;

– послуги з випробування електрообладнання в сумі 1200,00 грн.;

– послуги із встановлення кухонного обладнання в сумі 2300,00 грн.;

–  послуги по внесенню змін до бухгалтерського програмного забезпечення  на суму 650,00 грн.;

–  поточний ремонт системи водопостачання в сумі 722,00 грн.;

–  поточний ремонт системи опалення в сумі 1845,00 грн.;

–  поточний ремонт приміщення бібліотеки в сумі 36450 грн.;

–  поточний ремонт навчального кабінету в сумі 25520,00 грн.

–  поточний ремонт спортивного залу в сумі 25300,00 грн.;

–  поточний ремонт кабінету початкових класів в сумі 71500 грн.

–  поточний ремонт входу будівлі молодшої школи в сумі 58798,00 грн.;

–  поточний ремонт електромережі в сумі 2370 грн.;

–  поточний ремонт принтерів та заправку картриджів на суму 3720,00 грн.;

–  послуги з прочистки каналізації в сумі 800,00 грн.; 

– підписку періодичних видань в сумі 11500. грн..

           Придбано за рік:

 • медикаменти та перев’язувальні матеріали  на суму  4700,00 грн.;
 • миючі та дезінфікуючі засоби на суму 18800,00 грн.;
 • будівельні матеріали на суму 66800,00 грн.
 • кухонний посуд на суму 6700,00 грн.;
 • класні журнали  на суму 3950,00 грн.;
 • канцелярські товари та папір на суму 6000,00 грн.;
 • стіл кухонний на суму 3300,00 грн.;
 • стільці офісні на суму 3300,00 грн.;
 • дошка шкільна на суму 4100,00 грн.;
 • стенд інформаційний вартістю 1020,00 грн.;
 • спортивний одяг для дітей сиріт на суму 3500,00 грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету на організацію Новітньої української школи було придбано для укомплектування 1-х класів:

 • проектор мультимедійний з екраном на суму 18000 грн.;
 • ноутбук  у кількості 3-х одиниць на суму 51000,00 грн.;
 • комплект сучасних меблів у кількості 96 шт. на суму 115200,00 грн.;
 • килимки на суму 4300,00 грн.;
 • ламінатор у кількості 2 одиниць на суму 9500,00 грн.;
 • дидактичні та методичні матеріали на суму 107200,00 грн.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету (Бюджет розвитку) було оплачено:

– за капітальний ремонт зовнішньої тепломережі в сумі 211,00 тис. грн.;

–  за спортивне обладнання – 35800,00 грн.;

     було придбано для оновлення обладнання харчоблоку:

– сковороду електричну модернізовану вартістю 33700,00 грн.;

– холодильну шафу вартістю 26260,00 грн.;

     За рахунок субвенції на поліпшення санітарно-гігієнічних умов було  придбано:

– бойлери у кількості 11 шт. на суму 31540,00 грн.;

– електросушилки у кількості 16 шт. на суму 17120,00 грн.;

– сантехнічне обладнання на суму 18900,00 грн..

V. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

Постійно ведеться робота, щодо покращення фінансування закладу за рахунок залучення різних видів позабюджетних коштів. Так протягом навчального року до спеціального фонду установи надійшло:

 • батьківської плати за харчування учнів та буфетної виручки на суму  456700 грн.;
 • доходу від платних освітніх послуг в сумі 33380 грн.;
 • коштів від реалізації макулатури та металолому в  сумі 7375,00 грн.
 • благодійних  внесків від приватних осіб  – 2250,00. грн..

VІ. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішнього контролю та календарних планів вчителів і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно – правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, управління освіти Кіровоградської міської ради, інституту післядипломної педагогічної освіти, ЦМСПС,  що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

До управління школою залучаються :
–    рада школи ;
–    загальношкільний батьківський комітет;
–    керівники методичних об’єднань;
–    профспілкові комітети.
Школа співпрацює з такими організаціями :
–    управління освіти міської ради міста Кропивницького;
   –    ЦДПУ ім.. В. Винниченка (педагогічна практика студентів);
–    комунальний заклад «Станція юних техніків»;

    –     КОІППО ім. В. О. Сухомлинського;

–    обласна бібліотека ім. Д. Чижевського.
 

VІІ. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на

зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою

та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів

громадського самоврядування

 
Керівник навчального закладу повинен ефективно управляти педагогічним колективом. Ставити професійну мету – об’єднувати людей. Підтримувати їхню ініціативу. Вдосконалювати свою майстерність. В цьому мені  допомагають мої заступники  з навчально-виховної роботи Мажарова Л.С., Бобровницька В.В.,  Жосан  Л.І., Рубахіна Н.С.,  Хомко О.П., заступник з виховної роботи     Шевченко  І.Г., Тищенко В.О., завідуюча ПЦ «Школа мистецтв».  Стиль керівництва нашою школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Я, як директор школи, у роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв’язку з цим, я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.
Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути об’єктивно і по можливості надати допомогу. Згідно графіку ведеться прийом громадян. Упродовж 2018 – 2019 начального  року зареєстровано 14 звернень, які переважно вирішено або надано роз’яснення.
Мною враховуються та виконуються пропозиції батьківського комітету, щодо покращення умов для навчання та виховання дітей (естетичне оформлення кабінетів, створення розкладу начальних занять, організація роботи гуртків, організація екскурсій і т. п.); ради школи щодо планування роботи школи, щодо покращення гарячого харчування учнів; пропозиції профспілкового комітету та тарифікаційної комісії щодо оптимального розподілу педагогічного навантаження,  учнівського самоврядування.
 Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.
Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів.
І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.
Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.
Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа №32 стане справжньою школою радості.
Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, доброго літнього відпочинку, і всім здоров’я.